Playsic Adatkezelés

1 Bevezetés
2 A Politikáról
3 Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása
4 Miként gyűjtünk felhasználói személyes adatokat?
5 Milyen személyes adatokat gyűjtünk a felhasználókról?
6 Mire használjuk fel a gyűjtött személyes adatokat?
7 Felhasználói személyes adatok megosztása
8 Adatok megőrzése és törlése
9 Továbbítás más országokba
10 Linkek
11 Felhasználói személyes adatok biztonságos megőrzése
12 Gyermekek
13 Az Adatvédelmi Politika változásai
14 Kapcsolat

1. Bevezetés
Köszönjük, hogy a Playsic-et választotta!

A Playsic célja, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa Önnek, ezáltal pedig biztosítsa, hogy ma, holnap és a jövőben is élvezze szolgáltatásainkat. Ehhez meg kell ismernünk zenehallgatási szokásait, hogy kivételes és személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, kifejezetten az Ön számára. Mielőtt rátérnénk a részletekre, felhasználóink magánélete és személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Ezért szeretnénk bemutatni, miként és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel felhasználóink személyes adatait, illetve a személyes adataik megosztásának szabályozásához rendelkezésükre álló eszközöket és lehetőségeket.

2. A Politikáról
Ez a Politika rögzíti a felhasználó személyes adatai vonatkozásában a Playsic Kft-vel fennálló kapcsolatának alapvető részleteit. A Politika valamennyi Playsic Szolgáltatásra és minden kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozik (ez a továbbiakban: „Playsic Szolgáltatás”). A Playsic Szolgáltatás használatának feltételeit a felhasználási feltételek (a „felhasználási feltételek”) határozzák meg.

Időről-időre új Szolgáltatásokat fejlesztünk, illetve kínálunk. Ha az új vagy további Szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a felhasználói személyes adatok gyűjtésében vagy feldolgozásában, további információkat és feltételeket vagy politikákat bocsátunk a felhasználó rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további Szolgáltatásokra ez a Politika vonatkozik.

E Politika célja, hogy

Ön is tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, azok begyűjtésének és felhasználásának okaival és azzal, hogy ezeket kikkel osztjuk meg;
elmagyarázzuk, milyen módon használjuk fel az Ön által megadott személyes adatokat annak érdekében, hogy a Playsic Szolgáltatás használatakor remek élményben legyen része. Elmagyarázzuk az Önről gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit, és azt, hogy miként védjük magánéletét.
Reméljük, hogy ennek segítségével Ön is megérti adatvédelmi elkötelezettségünket. Ha kérdései vagy aggályai merülnének fel, tekintse meg az alábbi, 14. pont: „Kapcsolattartási lehetőségek” című részt a velünk való kapcsolatfelvételt illetően. Ehelyett, ha nem fogadja el a Politika tartalmát, ne feledje, Ön dönti el, hogy szeretné-e használni a Playsic Szolgáltatást.

3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása

Amint már bizonyára értesült róla, egy új uniós jogszabály, az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR” bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban. Ennek megfelelően az Adatvédelmi Beállítások oldalát további átláthatóság- és hozzáférés-vezérlő eszközökkel bővítettük, ezzel segítve felhasználóinkat abban, hogy élhessenek a rendeletben foglalt jogokkal. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez
Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;
Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását;
Kifogásolási jog –
joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;
Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
Amennyiben beleegyezése alapján vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében egyébként engedélyezett módon elektronikus marketing üzeneteket küldünk Önnek, Ön bármikor visszavonhatja az erre vonatkozó beleegyezését, illetve bárminemű költség nélkül kifogást emelhet („leiratkozás”). A Playsic-tól érkező elektronikus marketingüzeneteken (pl. az e-mailben küldöttekben) is lesz leiratkozási lehetőség (pl. az Önnek küldött e-mailekben egy leiratkozásra szolgáló hivatkozás).

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel az Adatvédelmi Központ „Kapcsolat” lehetőségén keresztül. Kérésére ésszerű időn belül válaszolunk, miután meggyőződtünk az Ön személyazonosságáról. Amennyiben nincs megelégedve annak módjával, ahogyan személyes adatait felhasználjuk, panaszt tehet a magyar Adatvédelmi Hatóságnál, illetve a helyi adatvédelmi hatóságnál is.

4. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?
Az Ön személyes adatait a következő módokon gyűjtjük:

A Playsic Szolgáltatásra való feliratkozáskor – amikor feliratkozik a Playsic Szolgáltatásra, begyűjtünk a Playsic Szolgáltatás használatához szükséges bizonyos személyes adatokat, így az Ön e-mail-címét, születési dátumát, nemét és országát.
A Playsic Szolgáltatás használata során – amikor a Playsic Szolgáltatást használja, személyes adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja a Playsic Szolgáltatást, például hogy milyen dalokat játszik le és milyen lejátszási listát hoz létre.
A további funkciók/szolgáltatások nyújtásának lehetővé tételéhez gyűjtött személyes adatok – időnként Ön bizonyos további személyes adatokat adhat meg nekünk, illetve engedélyezheti számunkra a további személyes adatok gyűjtését, pl. többletfunkciók vagy -szolgáltatások nyújtása céljából. Amint az alábbiakban bővebben is kifejtésre kerül (lásd: Önkéntes zeneadatok), készülékéről nem gyűjtjük be a fényképeket, a mobileszköz pontos helyzetét, a hangadatokat vagy névjegyeket az Ön előzetes beleegyezése nélkül. Bármikor meggondolhatja magát, és visszavonhatja hozzájárulását.
Harmadik felektől – Önre és tevékenységére vonatkozó személyes adatokat harmadik felektől is fogunk kapni, ideértve azokat a reklámozókat és partnereket, akikkel a Playsic Szolgáltatás nyújtása érdekében együttműködünk (lásd alább 7. pont: Felhasználói személyes adatok megosztása). Ezeket a személyes adatokat akkor használjuk fel, amennyiben Ön a harmadik félnek vagy a Playsic-nak hozzájárulását adta az adott adattovábbításhoz, vagy amennyiben a Playsic-nak jogszerű érdeke fűződik a személyes adatok felhasználásához annak érdekében, hogy a Playsic Szolgáltatást a felhasználónak biztosítsa.
Az anonimizált és összesített információkat többek között az alábbi célokra használjuk fel: informatikai rendszereink tesztelése, kutatás, adatelemzés, marketing- és promóciós modellek létrehozása, a Playsic Szolgáltatás fejlesztése és azon belül új funkciók és szolgáltatások kifejlesztése.

5.Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Öntől?
Az alábbi táblázatokban rögzítettük a felhasználókról gyűjtött és felhasznált személyes adatok kategóriáit:

Fiókregisztrációs Adatok

Ezek az Ön által megadott vagy az általunk begyűjtött személyes adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Playsic Szolgáltatásra feliratkozhasson és azt használhassa. Ide tartozik az e-mail-cím, születési idő, nem, irányítószám és az ország. Egyes kért személyes adatokra az Ön fiókjának létrehozásához van szükség. Választhatja egyes további személyes adatok megadását is, hogy fiókja még személyre szabottabb legyen.
A gyűjtött személyes adatok pontos köre függ a választott Playsic szolgáltatási csomagtól, és attól, hogy Ön használ-e Harmadik fél alkalmazásokat (a felhasználási feltételek értelmében véve, mint amilyen a Facebook) a Playsic Szolgáltatásra való feliratkozáshoz és annak használatához. Ha a fiók létrehozásához Harmadik fél alkalmazásokat használ, a személyes adatokat az adott Harmadik fél alkalmazáson keresztül kapjuk meg, de csak akkor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Harmadik fél alkalmazások az Ön személyes adatait velünk megosszák.
Önkéntes Mobiladatok
A Playsic Szolgáltatás nyújtása céljából gyűjtött, (fent megadott) mobiladatokon túlmenően hozzájárulást adhat számunkra ahhoz, hogy mobileszközéről további személyes adatokat gyűjtsünk olyan funkciók/szolgáltatások biztosítása céljából, amelyek javítják a Playsic Szolgáltatás nyújtotta élményt.

A fent felsorolt személyes adatokat nem használjuk az Ön előzetes hozzájárulásának megszerzése nélkül:
Az Ön fényképei – Amennyiben engedélyezi számunkra a fényképeihez vagy a kamerájához való hozzáférést, csak a velünk kifejezetten megosztani kívánt fényképeket és ezek metaadatait használjuk fel, mint amilyen például a fájl típusa és a kép mérete. Soha nem olvassuk be vagy importáljuk fotótárát vagy kamerafelvételeit;
Az Ön mobileszközének pontos helyzete – Amennyiben engedélyezi számunkra a pontos helyzetéhez való hozzáférést, ez lehetővé teszi, hogy az Ön GPS- vagy Bluetooth-adatainak elérése által helymeghatározáson alapuló funkciókat biztosítsunk a Playsic Szolgáltatás keretében. Felhívjuk a figyelmét, hogy az IP-cím nem tartozik ezen adatok közé. IP-címét a licencszerződéseinknek való megfelelés érdekében a nem pontos helyzetének meghatározásához használjuk (például hogy Ön melyik országban tartózkodik);
Az Ön hangadatai – Amennyiben engedélyezi számunkra az eszköz mikrofonján keresztül rögzített hangutasításokhoz való hozzáférést, ez lehetővé teszi, hogy saját hangja használatával kommunikálhasson a Playsic Szolgáltatással. Felhívjuk a figyelmét, hogy a mikrofon funkciót bármikor kikapcsolhatja, és;
Az Ön névjegyei – Amennyiben engedélyezi a névjegyeihez való hozzáférést, ez lehetővé teszi számunkra a készüléken tárolt egyes névjegyek elérését, így könnyedén megtalálhatja a Playsic-t használó ismerőseit.
Versenyek, Felmérések és Sorsolások adatai
Ezeket a személyes adatokat az említett promóciókra való feliratkozás és az azokban való részvétel biztosításához használjuk. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a promóciótól függően változhat.
Marketingadatok
Ezek a személyes adatok teszik lehetővé, hogy a Playsic és partnerei/szolgáltatói marketingkommunikációkat küldjenek Önnek:
e-mailen,
a Playsic Szolgáltatás használata közben, és/vagy
közvetlenül a harmadik féltől.

A gyűjtött személyes adatokkal és a marketingkommunikációval kapcsolatban Önt megillető jogokról bővebben olvashat az Adatvédelmi irányelvek Playsic.hu webhelyen.

6. Mire használjuk fel a gyűjtött személyes adatokat?
Amikor a Playsic Szolgáltatást használja vagy azzal kommunikál, többféle technológiát használunk az Önről különböző célokra gyűjtött személyes adatok feldolgozására. Az alábbi táblázatban ismertetjük a személyes adatok feldolgozásának okait, azokat a kapcsolódó jogalapokat, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön személyes adatainak feldolgozását, és a személyes adatok azon (az 5. „Milyen felhasználói személyes adatokat gyűjtünk?” c. szakaszban megjelölt) kategóriáit, amelyeket az adott célokra felhasználunk:

A személyes adatok Playsic általi feldolgozási céljainak ismertetése („adatfeldolgozás célja”) Az adatfeldolgozási cél jogalapja A Playsic által az adatfeldogozási célra felhasznált személyes adatok kategóriái
A Playsic Szolgáltatás és a Playsic által nyújtott más szolgáltatások és termékek biztosításához, testreszabásához és a felhasználói élmény javításához, például egyéniesített, személyre szabott vagy helyhez igazított tartalom, ajánlások, funkciók és reklám biztosítására a Playsic Szolgáltatás során vagy azon kívül (harmadik felek termékeit és szolgáltatásait is beleértve).
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
Fiókregisztrációs adatok
Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
Annak megértéséhez, hogy a felhasználók miként érik el és használják a Playsic Szolgáltatást, a Playsic Szolgáltatás műszaki működőképességének biztosításához, új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, és a Playsic Szolgáltatás használatának elemzéséhez, ideértve az azon alkalmazásokkal, reklámokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal folytatott felhasználói kommunikációt, amelyek a Playsic Szolgáltatáson vagy abban elhelyezett hivatkozáson keresztül érhetőek el, vagy amelyeket azon keresztül ajánlanak.
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
Fiókregisztrációs adatok
Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
A felhasználóval a Playsic Szolgáltatással kapcsolatban folytatott kommunikáció.
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
Fiókregisztrációs adatok
Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
A csalás megelőzése vagy felfedése, a csalárd kifizetésekre és a Playsic Szolgáltatás csalárd felhasználására kiterjedően.
Szerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogos érdek
Fizetési Adatok
A felhasználóval közvetlenül vagy valamely partnerünkön keresztül folytatott kommunikáció az alábbi célokból:
marketing,
kutatás,
versenyeken, felmérésekben és sorsolásokban való részvétel,
promóciós célok,
e-mailben, értesítések vagy más üzenetek, a velünk esetlegesen (pl. a Fiókbeállítások oldalon) engedélyeknek megfelelően.
Hozzájárulás
Jogos érdek
Versenyek, Felmérések és Sorsolások Adatai
Marketingadatok
A felhasználó konkrét tartózkodási helye alapján funkciók, tájékoztatás, reklám vagy más tartalom biztosítása.
Hozzájárulás
Önkéntes Mobiladatok
Amennyiben további információkat szeretne a Playsic által a GDPR szerinti legitim érdekű jogalapra való támaszkodás igazolása érdekében végzett mérlegelési tesztről, tekintse meg a 14. pont: Kapcsolat.

7. Felhasználói személyes adatok megosztása
A Playsic Szolgáltatás használata révén gyűjtött vagy generált személyes adatok címzettjeit kategóriákba soroltuk.

Nyilvánosan elérhető adatok

A Playsic Szolgáltatásban a következő személyes adatok mindig nyilvánosan elérhetőek lesznek: az Ön neve és/vagy felhasználóneve, profilképe, a Playsic Szolgáltatásban követett és követő felhasználók, a közelmúltban hallgatott előadók, és a nyilvános lejátszási listák.

A felhasználó döntése alapján megosztható személyes adatok

A következő személyes adatok csak a táblázatban megjelölt címzettek kategóriáival kerülnek megosztásra, amennyiben:

Ön a Playsic Szolgáltatás egy adott funkciójának használata mellett dönt, amely esetén bizonyos személyes adatok megosztása szükséges a Playsic Szolgáltatás adott funkciójának megfelelő használatához; vagy
Ön engedélyezi számunkra a személyes adatok megosztását, pl. a megfelelő beállítás kiválasztásával a Playsic-szolgáltatásban.
Címzettek kategóriái Megosztás oka
Az Ön Playsic Fiókjához csatlakoztatott Harmadik fél alkalmazások Amennyiben összekapcsolja Playsic-fiókját egy harmadik féltől származó alkalmazással, például közösségi oldallal, zenei, televíziós vagy autóipari platformmal, a Playsic megoszthatja a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy Ön csatlakoztathassa Playsic-fiókját.
A Playsic-ra való bejelentkezéshez használt Harmadik Fél Alkalmazás Amennyiben Playsic-fiókja adataival bejelentkezik egy harmadik féltől származó alkalmazásba, abban az esetben az adott harmadik fél hozzáférést nyerhet bizonyos, a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokhoz, például a lejátszási listákhoz, az elmentett tartalmakhoz és tevékenységekhez.

A Harmadik Fél Alkalmazáshoz való kapcsolódás előtt értesítést kap arról, hogy a Harmadik Fél Alkalmazással milyen személyes adatok kerülnek megosztásra, illetve az melyeket érheti el.
Az Ön Playsic Követői Előfordulhat, hogy azt szeretné, hogy megosszunk bizonyos, a szolgáltatás használatával, különösen a Playsic Ön általi használatával kapcsolatos adatokat más Playsic-felhasználókkal, azaz saját „Playsic-követőivel”.

Például amikor lejátszási listákat készít, a listákat mások számára is elérhetővé teheti a Playsic Szolgáltatásban, de bármikor ismét priváttá teheti őket.
Előadók és Lemezkiadók Felkérhet bennünket személyes adatainak (így e-mail-címének) előadókkal vagy lemezkiadókkal vagy más olyan partnerekkel való megosztására, akik közvetlenül híreket vagy promóciós ajánlatokat kívánnak Önnek küldeni, de ezt is bármikor visszavonhatja.
Az értesítések kezeléséről, a nyilvánosan elérhető adatairól és a másokkal megosztott tartalomról részletesebben e Politika 3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása c. szakaszában és az Adatvédelmi Központban olvashat.

Megosztható adatok

Címzettek kategóriái Megosztás oka
Szolgáltatók és Mások Olyan műszaki szolgáltatókat alkalmazunk, amelyek a Playsic-szolgáltatás biztosítása szempontjából szükséges technikai infrastruktúrát működtetik, különös tekintettel a Playsic-alkalmazás üzemeltetését, valamint az alkalmazástartalom és a feldolgozott adatok tárolását, kezelését és karbantartását végző szolgáltatókra.
A jelen részében leírtaknak 6 megfelelően műszaki szolgáltatókat alkalmazunk az Önnel való kommunikáció támogatása érdekében.
Marketing- és reklámpartnereink azt a célt szolgálják, hogy még inkább személyre szabott tartalmakat jeleníthessünk meg Önnek, illetve a Playsic-szolgáltatás Ön általi használatának megértése révén jobb szolgáltatást biztosíthassunk. Személyes adatait bizonyos marketing- és reklámpartnereinkkel is megoszthatjuk annak érdekében, hogy a Playsic-jal kapcsolatos promóciós üzeneteket küldjünk Önnek.
Playsic Partnerek
Ha a Playsic Szolgáltatást egy harmadik féltől – mint a mobilszolgáltató – kapott vagy vett ajánlaton keresztül éri el, megosztjuk személyes adatait azzal a harmadik féllel a Playsic Szolgáltatás használatát illetően, azaz hogy Ön élt-e és milyen mértékben az ajánlattal, aktiválta-e Playsic fiókját vagy a Playsic Szolgáltatás aktív felhasználója.
A Playsic Szolgáltatásra való feliratkozás módjától függően (pl. külső félen vagy mobilszolgáltatón keresztül) a felhasználói fiók engedélyezése érdekében szükség szerint megosztjuk Playsic felhasználónevét vagy egyéb fiókregisztrációs adatait.
Megoszthatunk továbbá személyes adatokat álnéven kezelt formában zeneipari partnereinkkel a részünkre licencbe adott tartalom teljesítményének megértését elősegítendő, illetve a valós idejű tartalom Playsic Szolgáltatáson keresztül történő hallgatásának biztosítására.
Az Ön személyes adatait álnéven kezelt formában megosztjuk marketingpartnereinkkel is, akik segítenek promóciós tevékenységünkben, illetve a reklámozókkal, akiknek segítségével ingyenes Szolgáltatást kínálhatunk.
Tudományos kutatók Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait statisztikai elemzés és tudományos kutatás céljára is, de csak álnéven kezelt formában.
A Playsic csoport más tagvállalatai Személyes adatait napi üzleti tevékenységünk végzése és a Playsic Szolgáltatás fenntartása és biztosítása céljából megosztjuk a Playsic Csoport más tagvállalataival is.
Bűnüldöző és adatvédelmi hatóságok Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez az irányadó jog szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez vagy érvényes büntetőeljárási aktus (így házkutatási parancs, bírósági végzés, idézés) teljesítéséhez szükséges.

Meg fogjuk továbbá osztani az Ön személyes adatait akkor is, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges saját vagy harmadik fél nemzetbiztonsági, bűnüldözési, peres, bűnügyi nyomozási jogos érdekében, valamely személy biztonságának védelméhez, vagy pedig haláleset vagy fenyegető testi sérülés megelőzéséhez, feltéve, hogy ennél az érdeknél a megítélésünk szerint az Ön érdekei, és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem fontosabbak.
Vállalkozásunk megvásárlói Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait olyan esetekben is, amikor vállalkozásunkat eladjuk, vagy annak eladásáról egy vevővel vagy potenciális vevővel tárgyalunk.

Ebben a helyzetben a Playsic továbbra is biztosítani fogja az Ön személyes adatainak titkosságát és értesítést küld Önnek, mielőtt személyes adatait a vevőnek átadja, vagy más azokra más Adatvédelmi Politikát határoz meg.

8. Adatmegőrzés és adattörlés
Személyes adatait csak a Playsic Szolgáltatás biztosításához szükséges ideig, valamint jogszerű és alapvető üzleti célokból őrizzük meg, mint amilyen például a Playsic Szolgáltatás teljesítményének fenntartása, az új funkciókra és ajánlatokra vonatkozó adatközpontú üzleti döntések meghozatala, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a viták rendezése. Egyes személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön a Playsic Szolgáltatás felhasználója. Például megtartjuk lejátszási listáit, dalkönyvtárát és fiókadatait.

Kérése esetén személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, hogy ezek alapján a továbbiakban ne lehessen Önt azonosítani, kivéve akkor, ha bizonyos személyes adatok megtartása a jogszabályoknak megfelelően megengedett vagy kötelező a számunkra. Ezen esetek közé tartoznak többek között az alábbiak:

Amennyiben fiókjával kapcsolatban megoldatlan probléma áll fenn, például fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy vita, a probléma megoldásáig megőrizzük a szükséges személyes adatokat
Abban az esetben, ha a személyes adatokat jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettségeink értelmében kötelező megőriznünk, akkor a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig megőrizzük a személyes adatokat; és/vagy
Amennyiben az adatok megőrzése jogos üzleti érdekeink szempontjából szükséges, például a csalások megelőzése, illetve felhasználóink biztonságának fenntartása érdekében.

9. Továbbítás más országokba
A Playsic globálisan, a Playsic Csoport egyéb vállalataival is megosztja adatait a jelen Politikában foglalt tevékenységek folytatása érdekében. Ez a Playsic Csoport az alábbi országokban található tagvállalatait foglalja magában: Magyarország. A Playsic kiszervezheti az adatfeldolgozást, illetve átadhatja a felhasználói személyes adatokat a felhasználó lakóhelyétől eltérő más országokban lévő harmadik feleknek is. Személyes adatai ezért olyan adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kerületnek, amelyek eltérnek a lakóhelye szerinti ország szabályaitól.

Az Európai Unió és Magyarország területén belül gyűjtött személyes adatokat például továbbíthatjuk az Európai Unió és Magyarország területén kívüli országokban található külső felek számára feldolgozás céljából. Ilyen esetekben a Playsic biztosítja, hogy a felhasználói személyes adatok átadása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, és különösen megfelelő szerződéses, műszaki és szervezeti intézkedések bevezetése mellett történjen, mint amilyen az EU Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses kikötések.

A személyes adatai védelmében alkalmazott biztonsági eljárásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a jelen Politika 11. Személyes adatai biztonságának megőrzése című részét.

10. Linkek
Megjeleníthetjük harmadik fél reklámjait és az egyéb olyan tartalmat, amely harmadik fél honlapjára hivatkozik. Harmadik fél adatvédelmi gyakorlatát, illetve harmadik fél tartalmát nem ellenőrizhetjük, illetve e tekintetben nem vagyunk felelősségre vonhatók. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja a Playsic Szolgáltatást, és a megadott személyes adatokra nem ez a Politika vonatkozik. Olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

11. Személyes adatai biztonságának megőrzése
Elkötelezettek vagyunk felhasználóink személyes adatainak védelme mellett. Megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen rendszer sem nyújthat teljes mértékben kielégítő védelmet. Különféle szabályzatokat vezettünk be az álnéven történő nyilvántartásra, titkosításra, hozzáférésre és archiválásra a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és azok szükségtelen tárolása megelőzésére.

Felhasználói fiókját jelszava védi, ezért javasoljuk, hogy egyedi és erős jelszót használjon, korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét és jelentkezzen ki a Playsic Szolgáltatás használatát követően.

12. Gyermekek
A Playsic Szolgáltatás nem tizenhárom (13) év alatti gyermekeknek készült. Egyes országokban a helyi jogszabályoknak megfelelően szigorúbb korhatárok lehetnek érvényben. További részletek a felhasználási feltételekben olvashatóak.

Tudatosan nem gyűjtünk 13 év vagy a vonatkozó korhatár (a „Korhatár”) alatti gyermekekre vonatkozó személyes adatokat. Ha nem érted még el a Korhatárt, ne használd a Playsic Szolgáltatást és ne adj meg nekünk semmiféle személyes adatot.

Ha Ön a Korhatár alatti gyermek szülője és tudomást szerez arról, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg a Playsic-nak, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az Adatvédelmi Központ „Kapcsolat” lehetőségén keresztül és kérheti az e Politika 3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, észszerű lépéseket teszünk a személyes adatok törlésére. Ehhez szükség lehet a gyermek Playsic fiókjának törlésére is.

13. Az Adatvédelmi Politika változásai
Időnként módosítjuk e Politikát.

Amikor a Politikán lényeges változásokat hajtunk végre, erről a körülményeknek megfelelő feltűnő értesítésben tájékoztatjuk, pl. a Playsic Szolgáltatásban feltűnő értesítés megjelenítésével vagy e-mail küldésével. Erről előzetes értesítést is küldhetünk.

Ezért feltétlenül körültekintően olvasson el minden ilyen értesítést.

Ha szeretne többet megtudni a jelen Politikáról és arról, hogy a Playsic hogyan használja fel személyes adatait, további információkért keresse fel a Playsic Adatvédelmi irányelveit a Playsic.hu címen.

14. Kapcsolat
Köszönjük, hogy elolvasta Adatvédelmi Politikánkat. Ha bármilyen kérdése van a jelen Politikával kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az Adatvédelmi Központ „Kapcsolattartás” űrlapján keresztül, vagy írjon nekünk a következő e-mail-címre:

Playsic Kft. 1091 Budapest Üllői út 55.
Magyarország

A Playsic Kft. a jelen Politika keretében feldolgozott személyes adatok adatkezelője.

Reméljük, örömét leli a Playsic-ban!
© Playsic Kft.

Magyarország
© 2019 Playsic Kft.